vrijdag 26 november 2021

Jules en het snoepgoed van Sinterklaas!

Periode: van 22 tem 26 november 2021

Info:

  • woensdag 1 december: Sintontbijt ten voordele van bednet 
       Wie daarvoor ingeschreven is, wordt om 7.45u verwacht in de 
       klas.
  • donderdag 2 december: we plaatsen ons schoentje in de klas
       De kleuters mogen een schoen meebrengen van thuis om in de klas te     
       plaatsen voor Sinterklaas, want wie weet brengt hij ook wel nieuw 
       speelgoed voor de klas. Daarnaast mogen ze een wortel, suikertje,    
       tekening, ... meebrengen om bij hun schoentje te leggen.
  • vrijdag 3 december: pedagogische studiedag
  • maandag 6 december: Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek in school 
  • vrijdag 24 december: school gedaan om 11.40u 
  • Volgende week werken we in de klas nog een laatste weekje rond 'Jules en het snoepgoed van Sinterklaas!'
Wat deden we de voorbije week in de klas?

Opdracht aanwezigheden:
Neem ... bv. een piknik, een mandarijn, de marsepein, ...
Bewegingsmomentje:
de zak van Sinterklaas 

Klassikale momenten:
Wat is er verdwenen?


Sinterklaasliedjes zingen
Uit volle borst zongen we mee met enkele gekende Sinterklaasliedjes. 

We bouwden een schoorsteen met de grote blokken.
Eerst deden 2 kleuters dit alleen en daarna deden ze het samen. 

Opdrachtkaartjes 'de zak van Zwarte Piet vullen met snoepgoed'
De kleuters kregen een opdrachtkaart en moesten aan de hand daarvan de zak vullen met snoepgoed. Ze deden dit met de foto's en met het echte snoepgoed.


STEM-koffer buizen
De kleuters experimenteerden met de buizen en keken wat ze er zoal mee konden maken.


We gaan snoepgoed wegen.
Wat is het zwaarst? Wat is het lichtst?

1 snoepje meer - 1 snoepje minder
We luisterden heel goed naar juf en deden wat ze vroeg. 
Ofwel moesten we een snoepje wegnemen van de tafel. Ofwel moesten we er een snoepje bijleggen.krullenbol 'strooitrommel'
Op het ritme van het tromgeroffel gooien we met snoepgoed. 
De ene keer ging dit snel na elkaar en de andere keer traag.

krullenbol ' koekjes zoeken'
Juf verstopte pikniken in de klas en die mochten we gaan zoeken.
We hadden ook geluk, want we mochten ze opeten. Ze verstopte voor iedere kleuter een koek. 

Knutselactiviteit:
We werkten verder aan onze snoepschaal in papier maché van Sinterklaas of Zwarte Piet. Enkele kleuters zijn zelfs al klaar.
Liedje en versje:
Lieve Sint en Pieterbaas 


Bij de snoep van Sinterklaas 


Verhalen:
Karel viert Sinterklaas 

Jules en de mijter van Sint 
We luisterden eerst naar het verhaaltje. Daarna mochten we de prenten van het verhaal in de juiste volgorde leggen en het verhaal navertellen aan de hand van de prenten. Dag Sinterklaas 'snoep' 

Poppenspel:
De pakjesdief 
Gezelschapsspel:
Zwarte Piet vult zijn zak met snoepgoed
We brachten de snoepjes tot aan de zak van Zwarte Piet via het gekleurde pad. 
We gooiden daarvoor met de dobbelsteen en gingen het aantal vakjes vooruit als gegooid. Gooiden we 2, dan mochten we 2 vakjes vooruit. We gingen door tot alle snoepjes in de zak van Zwarte Piet zaten. 
Kookactiviteit:
klaaskoeken bakken Spelen in de hoeken:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten