vrijdag 27 januari 2023

Jules is ziek!

Periode: van 23 tem 27 januari 2023

Info: 

  • vrijdag 3 februari: chocoladekaarting en boekenbeurs 
  • 18 tem 26 februari: krokusvakantie 
  • Volgende week werken we in de klas een weekje zonder thema.
In de klas mogen we volgende week woensdag 2 nieuwe vriendjes verwelkomen:
WELKOM Hiba en Gisèle!
We vormen dan een leuke klasgroep met 24 flinke kindjes!

Wat deden we de voorbije week in de klas?

opdracht aanwezigheden:
Ik leg de pleister op mijn ...
We kregen een pleister van juf en mochten die ergens op ons lichaam leggen en dan zeggen 'Ik heb pijn aan mijn ...'. We moesten dan het lichaamsdeel benoemen.

Bewegingsmomentje:
We dansten op het liedje 'ziek zijn' van Kinderen voor Kinderen.

Klassikale momenten:
We deden een waarneming van de apotheker en al zijn spullen. 
We zagen via prenten en echte spullen wat hij allemaal verkoopt en leerden dat we moeten betalen als we ze willen kopen. 
We weten nu ook dat we kunnen genezen door de medicijnen die we bij de apotheker kopen.Van wie zijn deze spullen? 
Juf had 3 grote bladen mee met spullen op van de dokter, de verpleegster of de apotheker. Wij moesten zeggen wat er van wie was. 

Bij welk lichaamsdeel hoort het instrument?
Juf had enkele lichaamsdelen afgedrukt. Daarbij legde ze enkele spullen van de dokter. Wij moesten zeggen welk doktersinstrument er bij welk lichaamsdeel hoorde en toonden dit dan ook bij een vriendje of onszelf. 

We maakten dinsdag ijsblokjes om er dan donderdag mee te experimenteren in de klas. Wat was dit koud. En zo raar, dit smelt! We legden patroontjes met pilletjes. 
lang verband - kort verband
Was dit nu een lang verband of kort verband? Wat konden we daarmee inwinden? 
Aan de hand van prentjes mochten we het getoonde lichaamsdeel van een andere kleuter inwinden met verband. 
De dokter zegt ...
We moesten uitbeelden wat de dokter zei. 

Knutselactiviteiten:
We maakten een doktershoedje.

We maakten een doktersschort. 

We maakten een stethoscoop. 


Liedje en versje:
We herhaalden het liedje 'ziek' nog eens. 


We herhaalden nog eens het versje 'ziek is ...'.


Verhalen:
We luisterden naar het verhaal 'de verpleegkundige'. 
Tijdens het vertellen van het verhaal toonde juffrouw enkele dingen voor zodat we het goed begrepen. 

We luisterden naar het verhaal 'Anna in het ziekenhuis'.
Daarna gingen we de prenten van het verhaal in de juiste volgorde leggen. Aan de hand van deze prenten vertelden we het verhaal dan na.We keken op de computer naar een tiktak over ziek zijn. 

We keken naar het verhaal 'dokter' van Bumba. 
Daarna deden we het spelletje 'Ik ga naar de dokter, want ik heb pijn in mijn ...'. De juf noemde een lichaamsdeel en wij moesten het zo snel mogelijk tonen op ons eigen lichaam. 

Gezelschapsspel:
We speelden het spelletje 'Jules heeft pijn'.
Daarbij draaiden we aan het rad en afhankelijk van het gedraaide lichaamsdeel legden we een pleister op Jules. Uitstap:
We gingen nog eens op bezoek bij de bibliotheek.

Spelen in de hoeken:


Groetjes juf Nele